Színkód táblázat
<<<Vissza a honlapszerkesztés főoldalra
 
Itt láthatsz 6 táblázatot.
A színkód úgy áll össze, hogy ezeknek a tábláknak a sorai, ill. oszlopai kapnak egy-egy (2 karakterbõl álló) kódot.
Mivel minden színre vonatokzik egy 2 jegyû táblakód, egy 2 jegyû oszlopkód és egy 2 jegyû sorkód, így jön össze a 6 jegyû színkód.

Pl.: #33CC99, az a 33-as tábla, CC oszlopában a 99-es sor.
00 00 33 66 99 CC FF
00            
33            
66            
99            
CC            
FF            
33 00 33 66 99 CC FF
00            
33            
66            
99            
CC            
FF            
66 00 33 66 99 CC FF
00            
33            
66            
99            
CC            
FF            
99 00 33 66 99 CC FF
00            
33            
66            
99            
CC            
FF            
CC 00 33 66 99 CC FF
00            
33            
66            
99            
CC            
FF            
FF 00 33 66 99 CC FF
00            
33            
66            
99            
CC            
FF            
Természetesen ezeken kívül lehet pl.: #eaeada is színkód, vagy bármi más, de csak számokat, illetve A-tól F-ig betûket tartalmazhat.
 
Speciális színek:
A speciális színeknél ahol a színben van felirat, az a mellette lévõhöz tartozik, és egybe írva!
  AliceBlue   GhostWhite   NavajoWhite
  AntiqueWhite   Gold   Navy
  Aqua   Goldenrod   OldLace
  Aquamarine   Gray   Olive
  Azure   Green   OliveDrab
  Beige   GreenYellow   Orange
  Bisque   Honeydew   OrangeRed
  Black   HotPink   Orchid
  BlanchedAlmond   IndianRed   PaleGoldenrod
  Blue   Indigo   PaleGreen
  BlueViolet   Ivory   PaleTurquoise
  Brown   Khaki   PaleVioletRed
  BurlyWood   Lavender   PapayaWhip
  CadetBlue   LavenderBlush   PeachPuff
  Chartreuse   LawnGreen   Peru
  Chocolate   LemonChiffon   Pink
  Coral   LightBlue   Plum
  CornflowerBlue   LightCoral   PowderBlue
  Cornsilk   LightCyan   Purple
  Crimson LightGolden rodYellow   Red
  Cyan   LightGreen   RosyBrown
  DarkBlue   LightGrey   RoyalBlue
  DarkCyan   LightPink   SaddleBrown
  DarkGoldenrod   LightSalmon   Salmon
  DarkGray   LightSeaGreen   SandyBrown
  DarkGreen   LightSkyBlue   SeaGreen
  DarkKhaki   LightSlateGray   Seashell
  DarkMagenta   LightSteelBlue   Sienna
  DarkOliveGreen   LightYellow   Silver
  DarkOrange   Lime   SkyBlue
  DarkOrchid   LimeGreen   SlateBlue
  DarkRed   Linen   SlateGray
  DarkSalmon   Magenta   Snow
  DarkSeaGreen   Maroon   SpringGreen
  DarkSlateBlue Medium Aquamarine   SteelBlue
  DarkSlateGray   MediumBlue   Tan
  DarkTurquoise   MediumOrchid   Teal
  DarkViolet   MediumPurple   Thistle
  DeepPink Medium SeaGreen   Tomato
  DeepSkyBlue Medium SlateBlue   Turquoise
  DimGray Medium SpringGreen   Violet
  DodgerBlue Medium Turquoise   Wheat
  FireBrick Medium VioletRed   White
  FloralWhite   MidnightBlue   WhiteSmoke
  ForestGreen   MintCream   Yellow
  Fuchsia   MistyRose   YellowGreen
  Gainsboro   Moccasin